GRATIS LEVERING !
De leukste cadeau ideeën & coolste gadgets

LAAGSTE PRIJZEN

Verzending en TeruggaveVERZENDING & TERUGGAVE 

1. LEVERING

De bezorging van op www.piximundo.com gekochte artikelen gebeurt via een nationale of internationale besteldienst en vindt plaats binnen ongeveer 1 tot 3 werkdagen. Thuisbezorging of bezorging bij Kiala afhaalpunt is gratis bij bestellingen van meer dan € 80,-, bij bestellingen van een lager bedrag wordt de dan geldende verzendkosten in rekening gebracht.

 

 

Om incidenten bij de bezorging (verkeerde adressen, onmogelijkheid om iemand op het adres aan te treffen, enz.) te voorkomen is het noodzakelijk om het betreffende formulier juist in te vullen. Aanbevolen wordt om het telefoonnummer van een contactpersoon in het overeenkomstige vakje in te vullen.

De bestellingen kunnen gevolgd worden via de website PixiMundo.com. Daar wordt steeds aangegeven op welke plaats de goederen zich bevinden tot aan de definitieve ontvangst.
De verzendkosten worden berekend op grond van de gekozen bezorgmethode en van de gekochte artikelen. De exacte verzendkosten worden berekend wanneer de artikelen aan de winkelwagen worden toegevoegd en worden gespecificeerd op de overzichtspagina van de bestelling, voordat de order door de klant wordt bevestigd aan de hand van een klik op de knop "Betaling bevestigen" en voordat de betalingsgegevens zijn ingevoerd.

Het is niet mogelijk om bestellingen naar een legerbasis of postbus te sturen.

De verzendkosten kunnen op ieder moment en zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd. De wijziging zal van toepassing zijn vanaf het moment waarop deze in de hulpsites en het op deze website gepubliceerde contract wordt opgenomen. In ieder geval zijn de verzendkosten geldig die op het moment van de bestelling verschijnen.

 

2. VOORWAARDEN: RUILEN/TERUGGAVE

Als de klant na ontvangst van de bestelling niet tevreden is, stelt PixiMundo hem of haar in de gelegenheid om de maat van het gekochte artikel te ruilen of te retourneren, te tellen vanaf de ontvangstdatum, mits het artikel ongebruikt en niet beschadigd is. Zo kan PixiMundo het ruilen van gebruikte of beschadigde artikelen weigeren (mits het niet om een defect gaat). Om hygiënische redenen zijn bad- en ondermodeartikelen voorzien van een bescherming die vermijdt dat zij gepast of gebruikt kunnen worden. Als u dit soort artikelen wilt ruilen, mogen zij in geen geval van het etiket en de bescherming zijn ontdaan.

De artikelen kunnen niet voor een ander model worden geruild, enkel voor een andere maat. Om een artikel voor een ander te ruilen, dient het geretourneerd en opnieuw besteld te worden.

De gekochte artikelen die worden geretourneerd moeten zorgvuldig ingepakt en met het afleveringsbewijs of het juist ingevulde retourneringsformulier verzonden worden. 

3. RUILEN/RETOURNEREN PER POST

De gekochte producten kunnen eveneens per post van maat worden geruild of geretourneerd door ze naar het onderstaande adres te sturen:

PixiMundo.com 
Sint-Jacobstraat 8
9200 Dendermonde
België

In dit geval raadt PixiMundo aan om de artikelen per aangetekende post of met ontvangstbevestiging te verzenden.

De verzendkosten van de producten die men per post wil ruilen of retourneren zijn voor rekening van de klant en PixiMundo accepteert in geen geval onder rembours terugzendingen.

4. ONTBINDINGSRECHT

De klant heeft het recht om deze overeenkomst binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder enige rechtvaardiging te ontbinden.

De ontbindingstermijn vervalt 14 kalenderdagen nadat de klant de artikelen heeft gekocht. Het recht op ontbinding kan niet worden uitgeoefend op van een beschermstrip voorziene ondermode waarvan deze beschermstrip na bezorging is verwijderd.

Om gebruik te maken van het ontbindingsrecht is het nodig om de beslissing om de overeenkomst te ontbinden door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld, een per post, fax of e-mail verzonden brief) aan ons door te geven.

Post Customer Support
PIXIMUNDO
Klantenservice
Sint-Jacobstraat 8
9200 Dendermonde (België)

Telefoon
+32.487.800.173

E-mail
customer@piximundo.com

Om te voldoen aan de ontbindingstermijn dient het bericht met betrekking tot het feit dat u gebruik wilt maken van dit recht te worden opgestuurd voordat de betreffende termijn is vervallen.

Gevolgen van de ontbinding

Bij ontbinding betalen wij alle na aankoop ontvangen bedragen aan de klant terug, met inbegrip van de bezorgkosten (met uitzondering van de extra gemaakte kosten in verband met een door de klant gekozen andere, duurdere bezorgwijze dan de gebruikelijke bezorgwijze die wij bieden) zonder onterechte vertraging en, in ieder geval, uiterlijk 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop wij op de hoogte zijn gebracht van de beslissing om de onderhavige overeenkomst te ontbinden. We zullen overgaan tot voornoemde terugstorting door middel van dezelfde betaalwijze als de klant aanvankelijk heeft gebruikt voor de betaling, tenzij de klant uitdrukkelijk anders heeft bepaald. In ieder geval hoeft de klant geen extra kosten i.v.m. de terugstorting te betalen.

Wij kunnen de terugstorting uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat de klant een bewijs van de retourzending van die goederen heeft ingediend, naargelang aan welke voorwaarde het eerst wordt voldaan.

De klant dient ons de goederen rechtstreeks en onverwijld retour te sturen of terug te geven en, in ieder geval, uiterlijk binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop de klant ons zijn/haar beslissing om de overeenkomst te ontbinden heeft gemeld. De termijn wordt als vervallen beschouwd als de goederen worden teruggezonden voordat die termijn is geëindigd.

5. TERUGBETALINGEN

Zodra de artikelen zijn ontvangen controleert PixiMundo of ze in goede staat verkeren en gaat vervolgens over tot het verzenden van de gewenste maat als het om een ruiling gaat of, bij retourneringen, tot het terugstorten van het betaalde bedrag met dezelfde betaalmethode als gebruikt is bij de aankoop.

De termijn voor de terugstortingen kan variëren van 3 tot 12 werkdagen vanaf het moment waarop de teruggezonden artikelen in het magazijn van PixiMundo worden ontvangen. Zodra de staat van de teruggezonden artikelen is gecontroleerd, wordt de klant per e-mail hierover op de hoogte gebracht.

De teruggezonden artikelen worden altijd op dezelfde manier terugbetaald als de bij aankoop gebruikte betaalwijze.

Als PixiMundo bij vergissing een ander dan het bestelde artikel heeft verzonden of wanneer de kwaliteit van het verzonden artikel niet in orde is, stort PixiMundo na controle van de vergissing of het defect, het bedrag van het geretourneerde artikel en de verzendkosten terug. Indien een bestelling met een defect per gewone post wordt teruggezonden, zal PixiMundo de verzendkosten terugbetalen mits de klant het betalingsbewijs van de retourzendkosten in het pakket voegt. De terugstorting van de verzendkosten geschiedt na die van de artikelen.